ทัวร์นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองไทย ที่เมืองแปดริ้ว
โปรแกรมทัวร์นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองไทย ที่เมืองแปดริ้ว

ทัวร์นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ
เมืองไทย ที่เมืองแปดริ้ว

( จังหวัดฉะเชิงเทรา )

ราคาพิเศษสุดๆ! :
จำนวนคน 10-12 คน               890   บาท/คน
จำนวนคน 7-9 คน                1,090   บาท/คน
จำนวนคน 5-6 คน                1,400   บาท/คน

เสริฟ์พร้อม :
อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง + อาหารกลางวัน

หมายเหตุ :
ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองตามสะดวก ซึ่งจะต้องเป็นวัน เสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น ***ถ้าท่านมีการจอง ทัวร์แล้วทางเรามีการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องโอนเงิน ก่อนทัวร์เริ่มเป็นเวลาล่วง หน้าอย่างน้อย 2 วัน


ตารางเวลาการเดินทาง
7.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ
8.00 น. ออกเดินทาง สู่จังหวัด ฉะเชิงเทรา
10.00 น. แวะไหว้พระเสริมศิริมงคล กันที่ วัด โสธรวรารามวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูป คู่บ้าน- คู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ศิลปะภายในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธร ประกอบด้วย ภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบนับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดาน จะบรรจุเรื่องราวให้ เป็นแดนแห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดรมหาสมุทร จตุโลกบาล สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว และจักรวาล
11.00 น. เดินทางสู่ วัด อุภัยภาติการาม เดิมเป็นวัดจีนแต่ปัจจุบันแปรสภาพเป็นวัดญวนในลัทธิมหายาน ภายในวัดมีวิหาร ลักษณะเหมือนศาลเจ้า เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เจ้าพ่อซำปอกง” ในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น ประดิษฐานอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร (ฝั่งธนบุรี) จังหวัดกรุงเทพฯ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
11.30 น. เดินทางสู่ วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ส่วนชื่อภาษาจีนของวัด คำว่า “ฮก แปลว่า วาสนา โชคลาภ ความมั่งมี ศรีสุข เล้ง หรือ เล่ง หมายถึง มังกร จึงมีผู้เรียกวัดนี้ว่ามังกรวาสนาหรือมังกรแห่งโชค” ตามหลักฮวงจุ้ยจีนกล่าวว่า วัดนี้ถือเป็นตำแหน่งท้องมังกร ส่วนตำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ จังหวัดกรุงเทพฯ และหางมังกรนั้นอยู่ที่วัด- เล่งฮัวยี่ จังหวัดจันทบุรี ทั้งสามตำแหน่งของมังกรพาดผ่านดินแดนของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เยาวราชดินแดน แห่งการค้าขาย เมืองแปดริ้วดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และจังหวัดจันทบุรี เมืองแห่ง อัญมณี พลอย ภายในวัดจีนประชาสโมสรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ท้าวจัตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ทำจาก กระดาษที่ประตูทางเข้า พระประธาน 3 องค์และองค์ 18 อรหันต์ ทำด้วยกระดาษนำมาจากเมืองจีน รูปหล่อเทพ- เจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่เซ่งเอี้ย) ที่อยู่ด้านขวาขององค์พระประธาน และยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ ตามคติจีนระฆัง ใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ใบในโลกที่รอบระฆังมีอักษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตร ถือกันว่าผู้ใดได้ ตีระฆังก็เหมือนกับการสวดมนต์ซึ่งได้บุญกุศล นอกจากนี้ยังมีวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้า แม่กวนอิม วิหารตี่จั๊งอ๊วง และสระนทีสวรรค์ เป็นต้น
12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน และช็อปปิ้งสินค้า ณ ตลาดบ้านใหม่ เป็นตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชน ชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่ออดีตสถานที่แห่งนี้มีความคับคั่งด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งเป็นจุดแลก เปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะดูได้จากอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างติด ๆ กัน และอยู่ชิดริมน้ำ วันเวลาผ่านพ้นไปนานแต่ความสำคัญของตลาดริมน้ำแห่งนี้ก็ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน
13.30 น. ออกเดินทางสู่ วัดปากน้ำ (โจ้โล้) ชมพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสี ทองทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็น ภาพในหรือหรือนอกตัวอุโบสถ์ ที่งดงามตระการตาเป็น อย่างมาก และภายนอกวัด ก็มี เรือโบราณ ในสมัยก่อนที่อยู่ในยุค สมเด็จพระจ้าตากสิน โชว์ไว้อีด้วย นอกจากนี้ภายในอุโบสถ ยังสามารถลอด ใต้ฐานพระประธานได้เพื่อความเป็นสิริมงคล
14.15 น. ออกเดินทางสู่ “เมืองอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน” แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพิฆเนศ เนื้อโลหะสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง ๓๐ เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกันเกือบ ๔๐ เมตรโดยผลงานประติมากรรมพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีองค์ประกอบที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ทั้งสี่ถือพืชพรรณธัญญาหาร ประกอบด้วย กล้วย ยอดอ้อย ขนุน และมะม่วง ส่วนที่พระบาทขององค์พระพิฆเนศมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน และเป็นผลงานประติมากรรมเพียงองค์เดียวจากนับร้อยองค์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีผลไม้ต่าง ๆ ถืออยู่ครบทุกพระหัตถ์ และนับเป็นความลงตัวอย่างที่สุด ที่คณะกรรมการสมาคมชาวฉะเชิงเทราได้พระพิฆเนศองค์นี้มาเป็นต้นแบบ และสถานที่ประดิษฐานนั้น เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะเป็นแหล่งปลูกมะม่วงดีที่สุดของประเทศไทย
14.45 น. ออกเดินทางสู่ วัด สมานรัตนราม เป็น วัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้าย ถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ให้ได้ขอพรสักการะความหมาย ของ พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข คือ ความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความ เศร้าหมอง อิ่มหนำสำราญ มีกิน มีโชคลาภ จะนำความความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา ถือเป็นมหามงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่ ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย
17.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ