ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาล,สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี ลุมพินี พาราณสี พุทธคยา ทัชทาฮาล

เวลา

เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง

ภาษา

ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น

ระบบเงินตรา

สกุลเงินของอินเดีย คือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาท ได้ประมาณ 150 รูปี)

ไฟฟ้า

220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ

สิ่งที่ควรนำติดตัว

กล้องถ่ายรูป ,ของใช้ส่วนตัว , ยารักษาโรคประจำตัว ,รองเท้าสวมใส่สบาย

อุณหภูมิ